• Renginiai


  Laimės psichologija

  Balandžio iššūkis

  Mamos-dukros ryšys

  Mamos-dukros ryšys

  Laiminga moteris

 • Bruno Bettelheim: Kodėl mums reikia stebuklo. Pasakų reikšmė ir svarba

  2020-02-04

  Tikru žmogumi tampa ir visas savo galimybes įgyvendina tik tas, kuris ne tik yra savimi, bet ir sugeba būti savimi būdamas kartu su kitu ir yra tuo patenkintas. Permainos, būtinos šiai stadijai pasiekti, susijusios su giliausiais mūsų asmenybės klodais. Kaip ir dėl visų permainų, kurios paveikia pačias mūsų esybės gelmes, čia kyla pavojų, kuriuos reikia [...]

  Caroline Myss: Kas tu esi? Archetipai

  2020-01-14

  Mums sunku suvokti, kad talentas dažniausiai yra tai, ką darome, o ne tai, ką turime. Talentas yra gyvas, kitaip tariant – tai potenciali energija, snaudžianti mumyse, kol ras kaip pasireikšti. Bet mes vertiname talentą per finansinės perspektyvos prizmę ir manome, kad jis neturi jokios vertės, jei negalime iš to užsidirbti.
  Ieškojau šviežio požiūrio į archetipus [...]

  Douglas Adams: Keliautojo autostopu gidas po galaktiką

  2019-12-13

  Po jais pasibaisėtinai išsilenkė tikroji visata. Įvairios netikrosios tykiai lyg kalnų ožiai liuoksėjo pro šalį. Pirmapradė šviesa sprogo ir nutaškė erdvėlaikį, sakytum, saldžios varškės grūdeliais. Laikas pražydo, materija susitraukė ir pradingo. Kampe tyliai susiliejo didžiausias pirminis skaičius ir pasislėpė amžiams.
  O, oho, jau išnėriau iš fantastiškų klajonių šviesos greičiu po tolimiausias kosmoso platybes, sveiki, žemiečiai! Ką [...]

  Peter Wohlleben: Paslaptingas medžių gyvenimas

  2019-12-08

  O daugiausia nerimo jiems kelia tai, kad šitaip galop gali sunykti skirtis tarp augalų ir gyvūnų. Na ir kas? Ar tai labai blogai? Šiaip ar taip, skirstymas į augalus ir gyvūnus daug nesvarstant buvo pasirinktas pagal mitybos būdą: vieni vykdo fotosintezę, kiti minta gyvomis būtybėmis. Nors didžiausias skirtumas tarp jų – tai laiko tarpsnis, per [...]

  Dan Brulé: Tiesiog kvėpuokite

  2019-11-06

  Požiūris į kvėpavimo praktiką atspindi požiūrį į gyvenimą. Stebėdami kvėpavimą, sužinosite apie save daug nauja – galbūt net patys nustebsite. Kai norime pasiekti konkretų tikslą, kartais turime užgulti irklus, o kartais geriau tiesiog leisti upės tėkmei nešti valtį į priekį. Kartais turime imtis veiksmų, o kartais verčiau atsitraukti. Kartais būtina įvykius kontroliuoti, o kartais naudingiau [...]

  Richard Miller: Yoga Nidra: A Meditative Practice for Deep Relaxation and Healing

  2019-10-28

  Fear is always about the future, and reactivity about the past. Right action resides in the “now.” Yoga Nidra is a practice that reveals and teaches you how to live in the now so that you can access your native intelligence and inborn ability to respond appropriately to every situation.
  Šiuo metu pakankamai intensyviai domiuosi nidra [...]

  Hale Dwoskin: The Sedona Method

  2019-10-17

  We identify with our problems, believing that we are the one having them. It is almost as though we feel that we justify our existence by having obstacles to overcome, problems to fix, and how much suffering we can bear. We also identify with our self-created suffering. We become so versed in being the person [...]

  Tadas Žemgulys: Kančios kaina

  2019-10-02

  – Jei bažnyčia pretenduotų į žmogaus ugdymą, tuomet kunigai būtų tikri šventieji ir nereikėtų jiems teisintis, pagautiems darant pačius baisiausius nusikaltimus. Vadinasi, galime drąsiai daryti išvadą, kad moraliniai skiepai jų neveikia. Kas kitas yra labiau paniręs į katalikų gyvenimą, jei ne jie? Kunigams sudarytos visos sąlygos būti arčiau Dievo, bet ir tai neveikia. Naujienos kaista [...]

  Anita Diamant: The Red Tent

  2019-09-05

  Just as there is no warning for childbirth, there is no preparation for the sight of a first child. I studied his face, fingers, the folds in his boneless little legs, the whorls of his ears, the tiny nipples on his chest. I held my breath when he yawned, wondered at his grasp on my [...]

  Joe Dispenza: Breaking the Habit of Being Yourself

  2019-08-30

  I want you to forget about past events validating the emotions you’ve memorized that have become part of your personality. Your problems will never be resolved by analyzing them while you are still caught up in the emotions of the past. Looking at the experience or reliving the event that created the problem in the [...]