Thich Nhat Hanh: Senasis baltųjų debesų kelias. Pirmoji knyga

Apšviesdamas savojo kūno, jausmų, suvokimų, apmąstymų ir sąmonės upes, Sidharta suprato, kad nepastovumas ir savasties tuštumas yra vienintelės sąlygos, reikalingos gyvenimui. Jei nebūtų nepastovumo ir savasties tuštumo, niekas negalėtų augti ir vystytis. Jei ryžio grūdelio prigimtis būtų ne kintamumas ir savasties tuštumas, jis neišdygtų ir neišaugtų ryžio stiebas. Jei debesys nebūtų laisvi nuo savasties ir būtų nekintantys, jie negalėtų virsti lietumi. Jei vaiko prigimtyje nebūtų nepastovumo ir savasties tuštumos, jis neišaugtų į didelį žmogų. “Vadinasi, – pamanė jis, – pripažinti gyvenimą – tai pripažinti nepastovumą ir savasties tuštumą. Kentėjimo šaltinis – tai klaidingas tikėjimas, kad egzistuoja pastovumas ir atskiros savastys, atskiri aš. Tik pripažinęs, kad taip nėra, žmogus supras, jog nėra nei gimimo, nei mirties, sukūrimo ar suardymo, vieno ar daugelio, to, kas viduje, ar to, kas išorėje, didumo ar mažumo, drumstumo ar tyrumo. Visos sąvokos yra klaidingai proto sukuriami skirtumai. Jei kas nors įsiskverbs į tuščiąją visų daiktų prigimtį, jis peržengs visas proto sukurtas kliūtis ir išsilaisvins iš begalinio kančių rato”.

Sidhartos Gautamos, po Nušvitimo pavadinto Buda, gyvenimas ir mokymas labai paprasta, lengvai suprantama ir aiškia kalba budistų vienuolio ir didžio Mokytojo pasakojamas trijose knygose, ši – pirmoji.

Nors budizmo ištakų istorija pateikiama tiksliai ir nuosekliai, skaitant kiekviename sakinyje juntamas atidus, švelnus ir dėmesingas Thich Nhat Hanh vedimas, tarsi patyręs mokytojas atsargiai, neskubindamas ir neužkraudamas visos žinių galios iš karto pamažiukais supažindintų su išminties lobynu.

Džiaugiuosi, kad pastaruoju metu itin madinga tapo mokyti ir mokytis dėmesingo įsisąmoninimo – ne tik dvasinės saviugdos, bet ir mokslu pagrįstos psichologijos srityse specialistai tiek vaikus, tiek suaugusius ragina sutelkti dėmesį į tai, kas vyksta kūno viduje ir išorėje dabar, šią akimirką. Sidharta Gautama to mokyti pradėjo prieš 2500 metų, tad labai gera atšviežinti žinias remiantis pradiniu šaltiniu.

Skaitant knygą, atrodo, savaime užlieja ramybė, džiaugsmas ir šviesa. Pajutau impulsą pakviesti kasdienybėn daugiau atidos ir budrumo.

Mano vertinimas – dešimtbalėje skalėje: 10.

Facebook komentarai
Kokia tavo reakcija?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Hits: 13

Pasidalinkite savo mintimis