Sutemos cirke

2011-02-04

Rašliavos

Ir kada nors
Iš tolimo vėlyvo kada nors
Kai aš stovėsiu laikydama
Vienoj rankoj savo batelius
O kitoj milžinus tuščius žodžius
Kai tarp mūsų trankiai atsistos
Begėdis išsižergęs O Kodėl
Galiu iš anksto išdidžiai pranešti
Mano mielas kad atsakymo nebus
Tik dvokianti beorė tuštuma
(Kaip dvokianti jei beorė? Nesvarbu)
Lydys laikrodžius kaip sviestą
Lodys alkanus netikėlius šunis
Trenks į galvas tvindys venas
Akiduobes kiaurai pragrauš pulsarais
Ir mano mielas iš tiesų
Akivaizdi erotiška tiesa
Stebės mūsų komediją
Iš tolo

5 komentarai (-ų)

Pasisakyti

RSS šaltinis šio įrašo komentarams