NEgatyvizmas?

2010-07-14

Neliūdėk
Negalvok, ką žmonės pasakys
Netaupyk
Nepiktnaudžiauk
Neuždaryk lango nakčiai
Nenuobodžiauk
Neįsitempk
Neperkaisk saulėje
Nedirbk
Nesakyk ne naujiems dalykams
Nepersistenk
Nepamiršk retkarčiais mažumėlę paišdykauti

Sniegas

1 komentaras

Pasisakyti

RSS šaltinis šio įrašo komentarams